ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

*      Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran 90/95).

*      Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (C++).

*      Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού.

*      Βάσεις Δεδομένων.

*      Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων (Διδακτικές Σημειώσεις).

*      Διδακτικές Σημειώσεις.

*      ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1

*      ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.

*      Μαθηματικά για Πληροφορική Ι (ΠΛΗ12).

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

*      Ανάλυση και σύνθεση συστημάτων με την βοήθεια Η/Υ.

*      Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου.

*      Θεωρία βέλτιστου ελέγχου.

*      Πολυμεταβλητά συστήματα

*      Προσαρμοστικός Έλεγχος

*      Ευφυής Έλεγχος

 

*      Σεμινάριο Θεωρίας Ελέγχου (2003-4)

 

*      Διπλωματικές Εργασίες.

 

Νέος δικτυακός χώρος.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ

 

*      Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

 

 

*      Οδηγός σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. για το έτος 2006-07.

 

 

 

, Καθηγητής Α. Βαρδουλάκης               http://anadrasis.math.auth.gr/AIG.Vardulakis.htm

, Αναπλ. Καθηγητής Ν. Καραμπετάκης      http://anadrasis.math.auth.gr/N.Karampetakis.htm

, Επικ. Καθηγητής Γ. Ραχώνης

, Ε.Ε.ΔΙ.Π.  κ. Χ. Νικοπούλου